hot_blok3.png

Duurzaamheidklasse en sterkteklasse hout

De duurzaamheidklasse van hout vertelt iets over de verwachte levensduur van hout. De sterkteklasse van hout vertelt iets over de maximale belasting. Het voorschrijven van de juiste houtsoort bij een toepassing resulteert in een goed eindresultaat. De toepassing is dus bepalend, welke duurzaamheid de houtsoort moet hebben en wat zijn de eisen ten aanzien van de sterkte die gesteld mogen worden. Deze 2 componenten bepalen in hoge mate het uiteindelijke resultaat. Laat u informeren door ADB Hout over mogelijke opties.

Duurzaamheidklasse hout

De duurzaamheidklasse van hout is ingedeeld in 5 groepen die variëren van zeer duurzaam tot niet duurzaam. In onderstaande tabel staan de duurzaamheidklassen gerangschikt. Het eindcijfer wordt beïnvloedt door bijvoorbeeld spinthout, fijnjarigheid etc.

Sterkteklasse hout

Voor hout in bouwkundige constructies zijn berekeningen volgens bouwvoorschriften noodzakelijk. Hiervoor hanteren we sterkteklassen waarop een houtsoort is getest en ingedeeld. De sterkteklasse van een houtsoort zegt iets over de eigenschappen en geeft een prima indicatie, hoe sterk de houtsoort is. Aan de hand van deze sterkteklasse kunnen we ook beoordelen of deze voor een toepassing geschikt is. De sterkteklasse voor naaldhout wordt aangeduid met de letter C. Loofhout wordt aangeduid met de letter D. Achter de genoemde letter staat een getal, bijvoorbeeld C18 wat de representatieve waarde voor de buigsterkte evenredig aan de vezel, aanduidt.